กครั้งหนึ่งกับหนังตะลุงของคณะ พร้อม บุญฤทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2546 ที่เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุง เพื่อเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก
และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ชุมชนมิวสิค และชาวบ้านในหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 มีโอกาสต้อนรับ ลุงพร้อม บญฤทธิ์ ศิลปินพื้นบ้านอาวุโส กับคณะหนังตะลุง
ที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ การแสดงในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากประชาชนเช่นเดียวกับปีก่อนๆ ทำให้ค่ำคืนนี้มีบรรยากาศ คล้ายงานวัดในต่างจังหวัด
Home
Home : Events : Talung52 
www.chumchonmusic.com    เว็บไซต์ชุมชนมิวสิค สร้างเยาวชนและสังคมด้วยเสียงดนตรี  ออกไปหน้าบ้าน :: ออกไปหน้ากิจกรรม
work sydney
work sydney Counter