เมื่อวันที่ 12 กย. 52 ชุมชนมิวสิค ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 และเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูก
และให้บริการอื่น เช่น ตรวจสุขภาพฟรี นวดแผนโบราณ ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฝึกอาชีพ จำหน่ายอาหารราคาถูก ฯลฯ ให้กับชุมชนอมรพันธ์ 9
ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก รร.เทพวิทยาโดยนำนักเรียนมาแสดงบนเวทีเพื่อความบันเทิง และเป็นการส่งเสริมความสามารถของเยาวชน

Home
Home : Events : Sep09 
www.chumchonmusic.com    เว็บไซต์ชุมชนมิวสิค สร้างเยาวชนและสังคมด้วยเสียงดนตรี  ออกไปหน้าบ้าน :: ออกไปหน้ากิจกรรม