งานวันเด็ก 11 มกราคม 2552
งานวันเด็กปีนี้ คึกคักเช่นเดียวกับทุกปี เด็กๆในหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 และบ้านใกล้เรือนเคียง มาร่วมงานกันเป็นปกติเช่นทุกปี
ช่วงกลางวันได้จัดกิจกรรมในบริเวณสวนสุขภาพ หรือสวนหย่อมที่ร่มรื่นของหมู่บ้าน ส่วนกลางคืนได้จัดที่บ้านชมรมดนตรี ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
Home
Home : Events : ChildDay09 
       
           
           
www.chumchonmusic.com    เว็บไซต์ชุมชนมิวสิค สร้างเยาวชนและสังคมด้วยเสียงดนตรี  ออกไปหน้าบ้าน :: ออกไปหน้ากิจกรรม