การประกวดวงดนตรีระดับนักเรียนในเขตลาดพร้าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ของชมรมดนตรีหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซอยเสนานิคม 1 เนื่องในงานวันเด็กปี 54
ณ สนามเด็กเล่นภายในหมู่บ้านเสนานิเวศน์ การจัดประกวดวงดนตรีชิงถ้วยรางวัลในครั้งน้ เป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับนักเรียนได้มีเวที
แสดงความสาีมารถทางดนตรีและการร้องเพลง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

    Home
Home : Events : Music Contest Jan 2011 Part1  
 
         

www.chumchonmusic.com    เว็บไซต์ชุมชนมิวสิค สร้างเยาวชนและสังคมด้วยเสียงดนตรี  ออกไปหน้าบ้าน :: ออกไปหน้ากิจกรรม
website hit counter
website hit counters